top of page
Ikilehto-Henkilostokuvaus-Saynevirta-Photography-WEB-2048px-1.jpg
Meistä: Image

MEISTÄ

Ikilehdon ihmiset

Ikilehto-Henkilostokuvaus-Saynevirta-Photography-WEB-2048px-5.jpg

ARTTU JÄRVISALO

Asiakaskokemus

Olen mukana rakentamassa Ikilehtoa, koska uskon maailman muuttuvan toisaalta ekologisempaan suuntaan, toisaalta palaavan juurilleen. Tämä koskee niin syntymää, elämää kuin kuolemaakin. Haluan tarjota vaihtoehtoja päättää myös siitä mitä itselle tapahtuu, kun elämä päättyy.


Pidän tärkeänä ekologisia arvoja ja valinnanvapautta, kuten myös ihmisen luontosuhdetta. Uskon, että ihminen voi paremmin, jos hänellä on mahdollisuus päästä kosketuksiin luonnon kanssa.


Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja, opiskelen tällä hetkellä myös terapeutiksi.


Ota minuun yhteyttä, kun haluat vierailla Ikilehdossa.

arttu@ikilehto.fi

DALVA LAMMINMÄKI

Perinnetieto

Olen mukana rakentamassa Ikilehtoa, koska haluan olla luomassa luonto- ja metsäsuhdetta kunnioittavaa toimintatapaa. Mielestäni ihmisillä on luontainen tarve pitää huolta vainajista kaikissa kulttuureissa.


Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat itselleni tärkeitä asioita, olen ammatiltani myös ympäristönhoitaja.


Olen koulutukseltani kulttuurintutkimuksen filosofian maisteri, pääaineena perinteentutkimus. Tutkin suomalaista saunakulttuuria Itä-Suomen yliopiston tohtoriohjelmassa. Perinteentutkijana tarjoan asiantuntijuuttani koskien mytologiaa, rituaaliperinnettä ja kansanomaista maailmankuvaa sekä suomalaista kuolemankulttuuria.


Ota yhteyttä minuun, kun haluat tietää lisää perinteiden ja luontosuhteen yksilöllisestä huomioimisesta hautauksen ennakkosuunnitelmassa sekä muistitiedon keruusta  palveluissamme.

dalva@ikilehto.fi

Ikilehto-Henkilostokuvaus-Saynevirta-Photography-WEB-2048px-4.jpg
Ikilehto-Henkilostokuvaus-Saynevirta-Photography-WEB-2048px-3.jpg

STEPHANIE SINCLAIR-LAPPI

Yhteiskuntavastuu

Olen mukana rakentamassa Ikilehtoa, koska näen mielessäni luonnollisen hautausmaan kauniin ja arvokkaan tunnelman ja haluan tarjota ihmisille levollisen ja ikuisen hautausvaihtoehdon.


Pidän tärkeänä maailmaa, jossa eläimet, kasvit ja ihmiset ovat luonnollisessa sopusoinnussa. Pyrin työskentelemään niin, että tulevat sukupolvet voivat hyvin.


Olen ollut mukana kehittämässä Narcan nenäsumutetta yliannostustilanteiden ensiapuun. Toimin mediatuottajana ja kääntäjänä. Opiskelin kauppatieteiden maisteriksi Aalto Yliopiston yrittäjyyden laitokselta. Täydensin osaamistani saattohoitajakoulutuksella keväällä 2022.


Ota minuun yhteyttä, kun haluat kuulla luonnollisten hautausmaiden avaamisesta Suomessa tai ekologisesta vesituhkauksesta.

stephanie@ikilehto.fi

Meistä: Team
bottom of page