top of page
EU logo.png

KOLIN IKILEHTO

Suomen ensimmäinen luonnonhautausmaa on Euroopan unionin osarahoittama

Ikilehto on tutkinut Euroopan unionin osarahoituksen avulla luonnonhautauksen toimintaympäristöä.


Esikuva-analyysiä varten tutustuttiin Alankomaissa kahteen pitkään toimineeseen luonnonhautausmaahan. Tällä tapaa parhaiden käytänteiden muotoilu saadaan osaksi Ikilehtokonseptia Suomessa.


Ikilehdon toiminnan keskiössä on yhteiskuntavastuu, joka ohjaa suunnittelua. Hankkeessa arvioitiin nykyisen hautaustoiminnan ympäristövaikutuksia hiilijalanjälkianalyysin avulla, jotta nähdään missä kohtaa prosessia voidaan tehdä muutoksia toimialalla.


Kolin Ikilehdon maisemaa tutkittiin luontokartoituksen avulla, jonka jälkeen hautausmaasta tehtiin Sulokiven kanssa maisemointisuunnitelma. Luonnonhautausmaa on suurelta osin luonnontilassa, mutta meitä ihmisiä varten lehtoon suunniteltiin kauniit polveilevat kulkuväylät, kivimuurit paikalta nostetuista kivistä ja muistoseremonioita varten levollinen Metsäkaari.


Karjalan Kelon kanssa suunniteltiin ekologinen Linnunkoto-uurna, joka toimii myös lehdon lintujen pesimispaikkoina.


Kolin Ikilehdon tarjoama palvelumalli kirjattiin käsikirjaksi. Palvelut on tarpeen saavuttaa myös sähköisesti, jota varten tehtiin suunnitelma Ikilehdon sähköisistä palveluista.


Mutta ennen kuin teimme mitään, kysyimme mitä asiakas on ajatuksistamme mieltä. Asiakkaidemme arvojen ymmärtäminen ohjaa palveluitamme, valintojamme ja viestiämme oikeaan suuntaan.


Kuva: Sulokivi, Ikilehdon kulkuväylät

Kehitystuki: About Us
Kulkuväylät ja kalusteet_Ikilehto.jpg
Kehitystuki: Image
bottom of page