top of page

ARVOT OHJAAVAT TOIMINTAA

IKILEHTO MUISTAA

Ikilehto muistaa vanhat hautausperinteet.  Metsän puut rauhoittavat suomalaisen mielenmaiseman. Ikilehto muistaa ja kertoo vainajan tarinaa hänen poismenonsa jälkeen.

IKILEHTO KASVAA

Ikilehdon visiona on olla 50 km säteellä jokaiselle suomalaiselle vuonna 2040. Ikilehdossa voi seurata muistopuiden kasvua sekä villikukkien, hyönteisten ja lintujen elämää.

IKILEHTO ON LEVOLLINEN

Ikilehdossa kuuluvat vain luonnon äänet. Levollisiin paikkoihin valitut lehdot ovat esteettömiä ja hyvien kulkuyhteyksien äärellä, mutta suojassa liikenteen melulta. Lehdossa kulkiessa rauhoittuu luonnon äärelle ja vastaantulijoita on harvakseltaan, sillä kulkureitit polveilevat luonnonmuodostelmien mukaan.

IKILEHTO ON LUONNOLLINEN

Myrkytön ja luonnon monimuotoisuutta vaaliva hautausmaa pyrkii mahdollisimman vähäisiin ympäristöhaittoihin. Ikilehdossa kävellessä tuntuu siltä, kuin kulkisi luonnonpuistossa.

IKILEHTO ON IKUINEN

Evergrove Säätiön säännöt edellyttävät säätiötä ylläpitämään luonnonhautausmaita. Ikilehtoja kohdellaan suojelumetsinä tarjoten rauhallisen keitaan taajamien läheisyydessä.

IKILEHTO ON JOKAISELLE

Maailmankatsomus tai uskonnollinen vakaumus ei määritä luonnollista hautausmaata. Jokainen on tervetullut.

KUOLEVAN OIKEUKSIEN JULISTUS

(1975)

MINULLA ON OIKEUS…

1. tulla kohdelluksi elävänä ihmisenä kuolemaani saakka.
2. pitää yllä toivoa, vaikka sen kohteet muuttuisivatkin.
3. saada hoitoa niiltä, jotka voivat pitää yllä toivoa, vaikka se muuttuisikin.
4. ilmaista tunteeni omalla tavallani lähestyessäni kuolemaa.
5. osallistua hoitoani koskeviin päätöksiin.
6. odottaa jatkuvaa lääketieteellistä hoitoa ja hoitotyötä, vaikka parantamisen tavoite onkin muuttunut lievittämisen tavoitteeksi.
7. siihen, että en kuole yksin.
8. olla vapaa kivuista.
9. saada kysymyksiini totuudenmukaiset vastaukset.
10. siihen, että minua ei petetä.
11. saada apua perheeltäni ja perheelleni kuolemani hyväksymisessä.
12. saada kuolla rauhallisesti ja arvokkaasti.
13. säilyttää yksilöllisyyteni, eikä tulla arvostelluksi päätöksistäni, vaikka ne poikkeaisivatkin muiden käsityksistä.
14. odottaa, että ihmisruumiin pyhyyttä kunnioitetaan kuolemani jälkeen.
15. saada hoivaa huolehtivilta, herkiltä ja asiansa osaavilta ihmisiltä, jotka yrittävät ymmärtää tarpeeni ja jotka pystyvät saamaan tyydytystä siitä, että auttavat minua kohtaamaan kuoleman.

Joutsenperhe.jpg
bottom of page