Foggy Forest

IKILEHTO

Luonnollinen hautausmaa

Luonnollisia hautausmaita hoidetaan ympäristöystävällisesti, ilman torjunta-aineita. Luonnon monimuotoisuus on etusijalla. Vainajaa kunnioitetaan muistopuulla. Alueen täyttyessä Ikilehdoista tulee luonnonpuistoja.

Seuraa Ikilehdon tarinaa ja ota yhteyttä jakaaksesi ajatuksiasi.

 

ENSIMMÄINEN LUONNOLLINEN HAUTAUSMAA

Iso-Britanniassa on 270 luonnollista hautausmaata. Eurooppaan on avattu jo useita, esimerkiksi Hollannissa on yhdeksäntoista. Suunnitteilla olevat Ikilehdot ovat Suomen ensimmäisiä luonnollisia hautausmaita.


Ikilehto etsii soveltuvia maa-alueita Suomesta yhteistyössä kaupunkien kanssa. Kuulemme mielellämme tarkoitukseen soveltuvista vaihtoehdoista.

Kerro maa-alueesta
Image by Julius Jansson
Image by Kristine Cinate
hegp5012-2.jpg

SAARISTO

Ikilehto veden äärellä

Ikilehto voidaan sijoittaa pieneen saareen, jos sinne on kulkuyhteys. Saaristossa Ikilehto on lähellä vaihtuvaa vesimaisemaa.

MAATILA

Ikilehto villikukkien mailla

Villikukkaniitty tai kanervikko soveltuvat myös Ikilehdoksi, jos maatilan pinta-ala on 2–12 hehtaaria.

METSÄTILA

Ikilehto honkien alla

Ikilehdolle voidaan valita metsätila, jos maa-alue on luonnontilassa, eikä puusto ole kauttaaltaan kovin tiheää.

 

LUONNOLLINEN HAUTAUS

Hautaustestamentissa voi kertoa toiveesta tulla haudatuksi luontoon. Suomen lain mukaan läheisten tulee kunnioittaa vainajan hautaustestamentin toiveita.

green moss on rocks in the woods_edited.jpg

HAUTAPAIKKA IKILEHDOSSA

Suunnitellussa Ikilehdossa puidenhoitaja tulee olemaan paikalla sovittuina aikoina tutustumiskäyntiä varten.

Ikilehdossa voi kulkea eri tunnelmasta toiseen ja keskustella puidenhoitajan kanssa muistopuun valinnasta. Ikilehtoon voi tutustua myös yleisinä vierailupäivinä.

Image by Ethan Unzicker

HAUTAUSTESTAMENTTI

Hautaustestamentin eli hautauksen ennakkosuunnitelman voi tehdä Suomen Hautaustoimistojen Liittoon kuuluvassa hautaustoimistossa.

Hautaustestamentin voi tehdä jokainen täysi-ikäinen. Suunnitelmaa voi tarvittaessa muuttaa myöhemmin.

Hautaustestamentissa voi kertoa läheisille varatusta hautapaikasta Ikilehdossa.

Image by Jeremy Bishop

PERINNEHAUTAUS

Perinnehautaus eli luontoon hautaaminen voidaan tehdä tuhkaushautauksille.

Perinnehautauksessa vainajan muistolle istutetaan taimi tai hänelle voidaan nostaa ekologinen Linnunkoto-uurna muistopuuhun.

 
Cherry Tree

MUISTOPUU

Muistopuun voi valita Ikilehdossa viihtyvistä puulajikkeista.

Muistopuu voi olla havupuu, lehtipuu tai hedelmäpuu. Muistopuuparin voi myös valita läheisen kanssa, jolloin kahden puun juuret ja oksat ovat lähellä toisiaan.

 

YHTEYDENOTTO

Yhteydenottolomakkeella voit jakaa ajatuksiasi, kysyä lisätietoa tai kertoa soveltuvasta maa-alueesta.

+358 50 5513577

Kiitos yhteydenotosta.